Norge godkjenner internasjonal gen-avtale

Norge har som ett av de første landene i verden ratifisert Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer (GMO).