Ulovlig å nekte psykisk syke bolig

Regjeringen åpner for å kunne straffe huseiere som nekter å selge bolig til psykisk syke. - En seier for folk med psykiske problemer, sier Terje Hartvedt Lerøy i Aurora.