Skal granske rasisme-anmeldelser

Riksadvokaten er forundret over hvor så få anmeldelser av rasisme som ender med straffeforfølgelse. En arbeidsgruppe skal granske politiets etterforskning.