Hvordan avsløre når muslimer lyver?

Svaret kan politi, toll- og fengselsvesenet få på et kurs om muslimer på Høgskolen i Østfold.