Skal forsyne verden med piggvar

I 2006 skal Tjeldbergodden i Møre og Romsdal forsyne verden med piggvar. Da skal anlegget på 63 grader nord sørge for at Europas produksjon av den varmekjære fisken blir mer enn fordoblet.