Tek ikkje sertifikatet

Politiet og Sjøfartsdirektoratet har hittil unnlate å beslaglegge båtsertifikatet til finansmannen Kjell Inge Røkke trass i at det vil vere eit sentralt bevismiddel.