Stanset utvisning av juletreplantere

Da to menn fra Litauen med tillatelse til å stelle bærbusker plantet juletrær i stedet, ble det bestemt at de skulle utvises. Nå får de imidlertid hjelp fra statsråd Jørgen Kosmo og statssekretær Einar Gelius.