Vil skremme ungdom frå nazilag

Nesten alle dei 27 politidistrikta i landet er engasjert i det storstila prosjektet som går ut på å skremme ungdom vekk frå naziorganisasjonen Vigrid.