Nå kan Camilla bli sikkerhetssjef

Mor og far må skjerpe seg. Camilla er utnevnt til sikkerhetssjef. Hjemme. Hun skal passe på at foreldrene tar brannvernet alvorlig.