Arne Wam blir visekonsernsjef i NSB

Konstituert konsernsjef i NSB, Arne Wam, har sagt ja til å gå inn i en nyopprettet stilling som visekonsernsjef når Einar Enger overtar som konsernsjef 1. mars.