Vil avskaffe advokatmonopolet

Det bør bli slutt på at advokatar eller juristar har einerett til å drive rettshjelp. Det bør også bli lettare for ikkje-advokatar å prosedere i retten.