Typiske vestlandsnavn

Ivar Utne er amanunsis ved Nordisk institutt. Han har gjort en rekke undersøkelser på norsk navnetradisjon og regnes som en kapasitet på feltet.