- Det klikket der og da

Evelyn(70) OG Kjell (75) Stabell-Hansen møttes på dans på en medlemsaften i Viking en januarkveld i 1949.