Gjennombrudd for schizofrene

Schizofreni-gåten kan være løst.