Forlanger samordning

Helseminister Dagfinn Høybråten vil ha slutt på at ferdigbehandlete pasienter blir liggende på sykehus i ukevis fordi eldreomsorgen ikke kan ta hånd om dem.