Bussen ringer når den kommer

Busspassasjerer i Trondheim får nå et tilbud som hardt prøvede kollektivreisende i Bergen også ville hatt enorm glede av: tekstmelding om når bussen faktisk kommer.