Forsvarar kjeldevern

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad ropar nå eit kraftig varsko mot at politiet skal tvingast til å røpe kjelder som tipsar om kriminelle handlingar. Det vil underminere kampen mot kriminalitet.