Halvparten av astmatikerne dropper medisiner

En av to astmapasienter oppgir at de ikke tar den forebyggende medisinen, inhalasjonssteroider, som foreskrevet. En av grunnene er at pasientene føler seg friske.