Vurderer tiltak mot alger i ballastvann

Miljøverndepartementet vurderer å innføre tiltak mot spredning av alger via ballastvann på skip. Det kan bli aktuelt å pålegge rederiene å rense ballastvannet med klor før skipene stikker til havs.