Bondelagsleder vil stoppe danskeferjene

Aust-Agder Bondelags leder Jan A. Gundersen vil stoppe ferjetrafikken til Danmark etter at det tirsdag ble kjent at danske kyr har symptomer på munn- og klovsyke.