1.900 flere barn i barnehage

189.500 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2000. Det er en økning på knapt 1.900 siden året før.