Kongen må handsame BT-klage på ny

Sivilombodsmannen tek nå eit dramatisk oppgjer med hemmeleghaldskulturen i Utanriksdepartementet.