Må framvise politiattest for å studere

Alle som vil studere for å bli lærer, førskolelærer, barnevernspedagog eller sosionom må fra 1. april legge fram politiattest som viser at de ikke er dømt, siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep mot barn.