Nasestyvar til Krohn Devold

Oslo tingrett påførde i går Forsvarsdepartementet og forsvarsminister Kristin Krohn Devold eit voldsomt nederlag i ei avskilssak.