- Kutt eksamen, gi elevene fleksitid

Dropp eksamen og fraværsmarkering. La alle elever få fleksitid og mer makt og innflytelse på sin egen hverdag i skolen.