• DE LÆRDE STRIDES: Forskere i Stavanger mener mobbingen har økt fra 2004 til 2008, mens elevundersøkelsene viser at den er nokså uendret.ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

«Under Stoltenbergs regjeringsperiode ser vi at mobbetallene har gått opp»