• ENDRET TILSKUDDSORDNING: Norges Bondelag frykter mangel på veterinærer på kveldstid når regjeringen vil endre dagens veterinærordning ved å bytte ut øremerkede midler med rammetilskudd. FOTO: Lise Åserud, NTB scanpix

Bøndene frykter mangel på veterinærer på kveldstid

Regjeringen vil endre dagens veterinærordning ved å bytte ut øremerkede midler med rammetilskudd.