Fergeopprøret: Fylker gjør felles front

Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og KS går sammen i kampen for mer penger til fergene.

Publisert Publisert

DYRERE: Folk langs kysten har opplevd en kraftig økning i fergeprisene. Bildet viser en helelektrisk ferge i Sognefjorden. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix (arkiv)

  • NTB
  1. Leserne mener

De fire fylkeskommunene og kommunesektorens organisasjon KS lanserer initiativet i Oslo fredag.

Formålet med den nye fergeklubben er å koordinere arbeidet opp mot Stortinget og regjeringen for å sikre bedre finansiering av fergetilbudet, forklarer fylkesordfører Tove-Lise Torve i Møre og Romsdal.

– Vi tenker som så at vi er sterkere sammen enn hver for oss, sier Torve til NTB.

Hun sier gruppen nå har konkrete planer for å påvirke sentrale myndigheter frem mot fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai.

– Vi har klare forventninger og mener regjeringen og Stortinget har et ansvar for å sikre et godt nok fergetilbud ute langs kysten, sier hun.

Folk langs kysten har i år opplevd til dels dramatisk vekst i fergeprisene. Fylkeskommunene og KS gir staten skylda og viser til endringer i den såkalte fergenøkkelen i inntektssystemet som en viktig del av forklaringen, sammen med store investeringer i nye miljøferger.

– Vi følger lojalt opp kravene fra Stortinget og regjeringen om at nye anbud på ferger og hurtigbåter skal over på null- og lavutslipp. Det gir oss enorme kostnader, sier Torve.

Publisert