Siste nytt om korona

Festet innlegg
Erna Solberg takket Haukeland
22. mai kl 11:52av Anne Elin Hovden
DEL
Administrerende direktør Eivind Hansen tok imot statsministeren fredag.
Administrerende direktør Eivind Hansen tok imot statsministeren fredag.
FOTO: Paul Signe Amundsen

Statsminister Erna Solberg besøker denne helgen Bergen for første gang på tre måneder. Hun benyttet anledningen til å svinge innom Haukeland for å takke for innsatsen.

- Jeg er imponert over innsatsen til helsevesenet under koronautbruddet. Vi har ikke hatt overdødelighet, og vi har hatt færre døde pr innlagte pasient enn andre land, sa hun. 

Haukeland har siden 9. mars hatt 70 pasienter innlagt med covid-19, men har ingen smittede innlagt i dag.

Siste innlegg
 • av Eystein Røssum
  DEL

  Smittefritt i Bergen dei siste to vekene

  Etatsdirektør Brita Øygard.
  Etatsdirektør Brita Øygard.
  FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

  Smittespreiinga i Bergen og omegn ser ut til å ha stansa heilt opp, ifølgje Bergen kommune og Helse Bergens statistikkar. Siste påviste smittetilfelle i Bergen var for to veker sidan, 19. mai. 

  – Det er fantastisk. Vi er utruleg letta, seier Brita Øygard, direktør i Etat for helsetenester i Bergen kommune.

  Det nest siste smittetilfellet i Bergen var for tre veker sidan.

  – Dette gir oss høve til å byggje opp lagera våre, pusse på beredskapsplanane og bu oss på ei eventuell ny smittebølgje – som vi sjølvsagt håpar aldri kjem, seier Øygard. 

  Også i omegnskommunane har det vore minimalt med smittespreiing, ifølgje statistikken. Bortsett frå ein skuleelev i Kvinnherad har det ikkje vore nye tilfelle i dei 24 omegnskommunane som soknar til Helse Bergen sidan inngangen til mai.

  Øygard reknar med at det framleis finst nokre få som ennå ikkje er kvitt smitten i Bergen. 

  – Ut frå våre estimat kan det vere 10-12 personar som framleis er sjuke i Bergen. Men dette veit vi ikkje sikkert, seier etatsdirektøren. 

 • av Anders Haga
  DEL

  17.mai spredte ikke koronaen

  To uker er gått siden nasjonaldagen ble feiret med mye mer nærkontakt enn hva befolkningen ellers begir seg ut på i koronahverdagen. Likevel har ikke smittetallene økt.

  - Det er fremdeles lave smittetall i Norge og fortsatt nedgang blant dem på intensivavdelinger og dem som tester positivt. Folk er nok flinke til å følge smitteverntiltakene, sier Line Vold fra FHI.

  I den siste rapporten deres anslår de at mellom 50 og 500 personer går rundt med smitte uten symptomer. På pressekonferansen fikk hun spørsmål om disse kunne gi en ny oppblomstring.

  - Det betyr at det er mulig å få en økning i smittetallene igjen. Derfor er det viktig med de grunnleggende smitteverntiltakene for å hindre at vi får en økning i tallene.

 • av Anders Haga
  DEL

  Smitten fremdeles på retur i Norge

  Line Vold i FHI
  Line Vold i FHI
  FOTO: Terje Pedersen

  Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier nedgangen i nye smittetilfeller fortsetter. I uken som har gått ble det meldt om 77 nye smittede personer. De siste to ukene har 14.593 personer blitt testet. 0,53 prosent av dem var smittet.

  - Denne andelen har falt gjennom mange uker, sier Vold.

  Kun 26 av landets kommuner meldte fra om nye tilfeller, noe som tilsier at 330 ikke hadde det, sier Vold.

  I uken som gikk var det fem nye innleggelser på sykehus. Ingen nye er innlagt på intensivavdelinger. En person døde av korona, noe som gjør at antallet døde er oppe i 237.​

  Hva det berømte R-tallet ligger på er man usikker på.

  - Etter 20. april antar vi smittetallet var på 0,67. Men få smittede og innleggelser gjør det krevende å estimere R nå.

 • av Anders Haga
  DEL

  Tester ut spyttprøver for korona

  Helseminister Bent Høie.
  Helseminister Bent Høie.
  FOTO: Vidar Ruud

  Helseminister Bent Høie (H) sier man skal vurdere en ny testmetode for korona. Frem til nå har man gjennomført inngripende nese- og halsprøver for å sjekke om en person er smittet.

  - Vi ser på muligheten for å teste gjennom spyttprøver. Helsedirektoratet skal gjennomføre en pilot knyttet til logistikken. Planen er å starte den piloten 15. juni. Går det bra skal dette breddes ut til resten av landet.

  Dersom spyttprøver fungerer, vil dette gjøre det lettere å gjennomføre tester, påpeker Høie.

  - Det vil også redusere behovet for personell og smittevernutstyr, sier han.

  Høie forteller at av dem som ble testet de siste to ukene var det bare 0,53 prosent som var smittet. 96 prosent av alle som har fått påvist smitte er nå friskmeldte.

 • av Simen Sundfjord Otterlei
  DEL

  Direkte kl. 16: Siste nytt om koronasituasjonen

  Bent Høie.
  Bent Høie.
  FOTO: NTB SCANPIX

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på dagens pressekonferanse.

  I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet være til stede.

 • av Simen Sundfjord Otterlei
  DEL

  Ingen uanmeldte besøk til psykiatriske institusjoner

  Sandviken sykehus.
  Sandviken sykehus.
  FOTO: RUNE SÆVIG

  Medlemmer av kontrollkommisjonene for psykisk helsevern, som skal sikre enkeltpasienters rettssikkerhet, får fortsatt ikke komme på uanmeldte besøk til psykiatriske institusjoner.

  Det fremkommer av en oppdatert instruks fra Helsedirektoratet til landets fylkesmenn og helseforetak, datert 26. mai.

  Ifølge direktoratets retningslinjer for kommisjonsmedlemmer, bør noen av besøkene ved institusjonene være uanmeldte.

  Denne typen besøk ble det imidlertid satt en stopper for 17. mars, som følge av koronautbruddet, noe som nå altså videreføres.

  Samtidig åpner Helsedirektoratet for at fylkesmennene igjen fysisk kan møte pasienter som har klaget på tvangsinnleggelser.

  Kontrollkommisjonene kan også være til stede på institusjonene, men bør møte pasienter som vil snakke med dem på et møterom utenfor avdelingene, fremkommer det av retningslinjene.

 • av NTB
  DEL

  26 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – seks færre enn tirsdag

  Onsdag er 26 koronapasienter innlagt på norske sykehus, viser tall fra Helsedirektoratet. Det er seks færre enn tirsdag. Tre pasienter er fortsatt i respirator.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  Ingen innlagt i Helse Førde

  Onsdag morgen melder Helse Førde at de ikke har noen innlagte pasienter med påvist koronasmitte.

  Tirsdag var det en person innlagt ved sykehuset. Så langt har sykehuset skrevet ut åtte pasienter.

  Helse Førde har hatt tilsammen 50 tilfeller av covid-19 i sitt område. Det siste døgnet har de analysert 28 prøver, men det er ikke påvist noen nye tilfeller.   

 • av NTB
  DEL

  Ni nye koronatilfeller i Norge

  Det var ved midnatt registrert 8 455 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

  Dette er en økning på ni tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 15 tilfeller.

  Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

  I alt 32 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 237 døde som følge av sykdommen.

 • av Simen Sundfjord Otterlei
  DEL

  Flere overdosedødsfall på Sør-Vestlandet under koronautbruddet

  Sør-Vest politidistrikt har registrert syv overdosedødsfall fra koronatiltakene ble innført og frem til 28. mai, skriver Stavanger Aftenblad.

  Fra nyttår til 28. mai i fjor var det kun to overdosedødsfall i distriktet, som går fra Stord til Sør-Rogaland.

  Fem av de totalt ti dødsfallene i perioden totalt har skjedd i nordlige deler av politidistriktene.

  Det understrekes at tallene, som Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Vest-Norge har fått av politiet, er noe usikre, da endelig obduksjonsrapport ikke foreligger for alle dødsfallene.

  Les også:

  teaser
  26 mai
  Helseministeren: Umulig å si om flere nordmenn har begått selvmord under koronautbruddet
 • av NTB
  DEL

  For lite smitte for smittestopp-appen 

  Det er så få som er smittet av korona i Norge at det er vanskelig å treffe sikkert med smittestopp-appen.
  Det er så få som er smittet av korona i Norge at det er vanskelig å treffe sikkert med smittestopp-appen.
  FOTO: NTB scanpix

  Datagrunnlaget i smittestopp-appen er for lite for å optimalisere treffsikkerheten når det gjelder å finne nærkontaktene til personer som er smittet.

  Appen har til nå varslet smittede i kommunene Drammen, Tromsø og Trondheim, men  det er utfordrende å bekrefte gyldigheten av funnene på grunn av liten smitte, ifølge FHI.

  I et svarbrev til Datatilsynet skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at deres foreløpige konklusjon er at antall tilfeller som er mulig å sammenligne, er for få.

  I brevet opplyser FHI at de har startet en parallell validering i en testgruppe hvor rekrutterte studenter har gått spesielle ruter og simulert kontakter, og at de planlegger et nytt samarbeid med flere kommuner enn testkommunene Drammen, Trondheim og Tromsø.

  Problemene med å validere appen gjør at det er for tidlig å måle effekten av den digitale smittesporingen.

  Samtidig med å vurdere andre måter å validere løsningen på, vurderer FHI nå flere tiltak for å styrke personvernet, ifølge brevet.

  teaser
  1 juni
  Den er lasta ned 1,5 millionar gonger. Så langt har under ti personar fått varsel om smittefare frå appen.
 • av Eir Stegane
  DEL

  Ett nytt koronadødsfall i Norge

  Ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet er det nå 237 personer som har dødd av covid-19 i Norge. Tall fra 28. mai viste 236 døde som følge av viruset.

  Personen som er død er en mann mellom 60 og 69 år. Han døde på sykehus.

  Gjennomsnittsalderen for de døde er 82 år, medianalderen er 84 og 54 prosent av de døde er menn.

 • av NTB
  DEL

  32 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – tre flere enn mandag

  Tirsdag er 32 koronapasienter innlagt på norske sykehus, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Det er tre flere enn mandag.

  Tre av pasientene får behandling i respirator, ifølge direktoratet. Det er uendret fra dagen før.

  Helse sør-øst har 26 innlagte koronapasienter. Helse Midt-Norge har fire pasienter, mens Helse vest og Helse nord begge har én innlagt pasient med koronasmitte.

  Ved midnatt natt til tirsdag var det registrert 8.446 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det er en økning på seks tilfeller siste døgn. Tallet er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

 • av Målfrid Bordvik
  DEL

  Ingen fleire koronasmitta i Hardanger

  Testing i Øystese.
  Testing i Øystese.
  FOTO: Ørjan Deisz

  I førre veke gjekk koronaalarmen i Hardanger då ein elev ved Kvam vidaregåande skule fekk påvist covid-19. Eleven er heimehøyrande i Kvinnherad, men hadde vore i kontakt med ungdommar også frå Kvam, Samnanger og Ullensvang. 

  Den vidaregåande skulen vart stengt og det vart iverksatt massiv smitteoppsporing og testing. 

  - Det er ingen fleire smitta, heller ikkje i næraste familie. Det er litt overraskande, men samstundes veit vi at ungdom, og særleg dei med få symptom, er lite smittsame, seier kommunelege Glenn A. Opland i Kvinnherad. 

  Personen er no frisk og ute av karantene.

  I Kvam vart totalt 72 personar testa for korona. Tysdag er alle prøvesvara klare. 

  - Alle er negative. Vi er veldig glade for utfallet, seier ordførar Torgeir Næss.

 • av NTB
  DEL

  Reiserestriksjoner gjør det vanskelig å få nordmenn som har dødd i utlandet hjem

  Begravelse i den norske kirke.
  Begravelse i den norske kirke.
  FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  Få flyavganger og strenge reiserestriksjoner fører til at hjemtransport av norske borgere som har avgått med døden i utlandet, er krevende.

  De som dør i utlandet, må kremeres og sendes hjem i urne. Smittevernreglene gjør at det ikke er lov å sende døde i kister, ifølge Vårt Land.

  Men i land som Tyrkia og Hellas er det ikke tillatt å kremere døde. 

  – Ved et par tilfeller har vi klart å transportere den avdøde til et annet land, hvor det er lov med kremasjon. Så har urnen blitt sendt med fly til Norge. I et tilfelle ble en avdød sendt fra Tyrkia til London, hvor vedkommende ble kremert, sier sier leder i Norden-kontoret til SOS-International, Lisa Zorde.

 • av NTB
  DEL

  Domstolene venter et ras av koronakonkurser

  FOTO: Paul S. Amundsen (arkiv)

  Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke advarer om at det kan ventes en solid økning i antall konkurser i tiden som kommer som følge av koronaviruset.

  I et brev til Stortinget ber han om ekstraordinære midler til å håndtere sakene, skriver Dagbladet.

  – Basert på tall fra finanskrisen i 2008 har Domstoladministrasjonen beregnet at det vil komme 6000 flere konkurssaker til domstolene som følge av de negative effektene av koronaviruset på norsk økonomi, skriver Urke og avdelingsdirektør Jann Ola Berger i brevet.

  De regner med at økningene i antall saker vil komme sent på høsten og fortsette til neste år. De ber om en tilleggstildeling på 181 millioner kroner for å håndtere det.

  I brevet advares det også om at antallet arbeidsrettssaker vil kunne komme til å øke voldsomt det neste året.

 • av NTB
  DEL

  8446 registrerte koronatilfeller i Norge

  Det var ved midnatt registrert 8446 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

  Dette er en økning på seks tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på ni tilfeller.

  Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

  I alt 29 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 236 døde som følge av sykdommen

 • av Liv Solli Okkenhaug
  DEL

  Helsedepartementet dropper forslag om tvangsisolering

  Helsedepartementet går ikke videre med forslaget om å endre smittevernloven slik at flere sykehjem kan tvangsisolere pasienter med covid-19.

  Lovendringen ville gitt adgang til å tvangsisolere koronasmittede pasienter som motsetter seg isolering, for eksempel personer med demens eller psykisk utviklingshemming, skriver Dagbladet.

  Helsedepartementet har lyttet til høringsinnspillene, spesielt fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), og har nå besluttet å likevel ikke gå videre med lovforslaget.

  – Vi er nå i en smittesituasjon der vi kan bruke mer tid på denne problemstillingen. Vi oppfatter at flere er enige i at dagens lov som krever at en må flytte en person hjemmefra til en helseinstitusjon for å tvangsisolere, ikke er en god løsning. Men jeg forstår også at mange var bekymret for at den foreslåtte hjemmelen vil senke terskelen for å bruke tvang unødvendig, opplyser helseminister Bent Høie (H) i en kommentar til NTB.

 • av Trygve Opheim
  DEL

  Én pasient innlagt med koronasmitte

  Mandag klokken 08.00 var det totalt registrert én pasient med koronasmitte, melder Helse Vest på Twitter. 

  Dette er det samme som på søndag. 

  – Av hensyn til personvernet gir vi ikke tall pr. foretak eller informasjon om intensiv- eller respiratorbehandling, skriver Helse Vest. 

  – Tallet på innlagte pasienter i sykehus med bekreftet koronasmitte er så lavt at det kan være mulighet for identifikasjon.

 • av NTB
  DEL

  8440 registrerte koronatilfeller i Norge

  Det var ved midnatt registrert 8440 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

  Dette er en økning på tre tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 15 tilfeller.

  Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

  I alt 28 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var søndag registrert 236 døde som følge av sykdommen.

 1. Koronautbruddet direkte
 2. Webview