SFT refser sikkerheten ved tankanlegg

Etter tankeksplosjonen i Gulen i Sogn og Fjordane i fjor er det avdekket store mangler ved tankanlegg her i landet.