Retur av irakere, men ikke Krekar

Norge har undertegnet en avtale om retur av irakere som har fått avslag på asyl i Norge, men Mulla Krekar får bli.