Pågrepet etter skoletrussel

Snaut to timer etter at over 1000 elever måtte forlate skolen på grunn av trusler, ble en ung mann pågrepet, mistenkt for å stå bak truslene.