Vil tvinge ned advokathonoraret

Regjeringen vil ha makspris på en rekke advokattjenester. - Folk med svak økonomi må sikres rettshjelp, sier justisminister Knut Storberget.