Ap vil beholde dagens skattenivå

Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag.