- Slipp barna til

Ikke gjør barna til «kresne» matanalfabeter. Slipp dem til på kjøkkenet.