Blir gjeldsslaver etter poker i fengslene

Etter ulovlig pokerspilling i soningstiden, ender mange fanger i norske fengsler opp som gjeldsslaver når de slipper ut.