- CO2 kan kuttes mye mer

Norge kan redusere sine planlagte CO2-utslipp med to tredeler på hjemmebane, viser utkastet til en analyse fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Rapporten er unntatt offentlighet.