Kritisk til DnB NOR-kritikk

Finansnæringens Hovedorganisasjon er lite fornøyd med Bankklagenemndas refs av DnB NORs spareprodukter.