Ber næringa bla opp for å spore rømt laks

Forskar Øystein Skaala ved Havforskingsinstituttet kritiserer oppdrettarane. Han er overraska over manglande vilje til å betale for å utvikle metodar som skal spore rømt oppdrettslaks.