Hjertepris til Bent Indredavik

Kong Harald, som selv ble hjerteoperert for et knapt år siden, delte tirsdag ut Nasjonalforeningens Hjertepris til seksjonsoverlege Bent Indredavik, Trondheim.