- Ingen grunn til fuglepanikk<p/>

Bortsett fra fjærfeprodusentene, som kan komme til å lide store økonomiske tap, kan den norske befolkning ta det helt med ro. Frykten for fugleinfluensa i Norge er betydelig overdrevet.