Skarp kritikk av Diesen og Strøm-Erichsen

Forsvarsdepartementet får i et hemmelig dokument fra Forsvarets operative hovedkvarter og Hærens ledelse sterk kritikk for organiseringen av norske styrker i Afghanistan.