Været ødelegger for klimamøtet

Ironisk nok: Dansk snøkaos.