Nye regler for opphold

Utlendinger som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge, men som ikke kan returneres, skal på visse betingelser få bli i landet. Dette er hovedinnholdet i et forslag til endring i utlendingsforskriften.