Kongen vil kreve politiattest

Kong Harald ønsker å kreve politiattest fra både ansatte og leverandører av varer og tjenester. Men Justisdepartementet mener kravet kan stride mot menneskerettighetene.