Sender syke barn i barnehagen

Fire av ti foreldre tar seg aldri fri på grunn av syke barn. Mange sender de febersyke barna sine i barnehagen mens de haster på vei til jobb.