Sandberg fikk fornyet tillit

Per Sandberg ble i dag gjenvalgt som 1. nestformann i Fremskrittpartiet med 209 av 222 stemmer.