- Er selv en risikogruppe

Ettersom mange psykiske sykdommer er arvelig belastet, vil også mange pårørende selv være sårbare for sykdommen.