Telenor saksøkte Bush

Telenor valgte å gå til søksmål da USA nektet å betale en telefonregning på 2,76 millioner kroner i forbindelse med Irak-invasjonen.