Har du vond rygg?

Det er mye du selv kan gjøre: Hold deg aktiv, forsøk enkle smertestillende midler - og hvis du trenger det - søk veiledning.